Általános Szerződési Feltételek

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a www.facebook.com/bettimuhelye oldalon üzenetben vagy e-mailban.

A jelen “ÁSZF” érvényes 2022. május 04-től visszavonásig.

I. Impresszum

Szolgáltató, vállalkozó ( eladó adatai):

Név: Kinka Árpád egyéni vállalkozó
Székhely: 6723 Szeged, Csorba u. 9/A 4.em 15 a.
Levelezési cím: 6723 Szeged, Csorba u. 9/A 4.em 15 a.
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 57481313
Adószám: 59445575-1-26
E-mail: bettimuhelye@gmail.com
Honlap: http://bettimuhelye.com
Bankszámla szám:
Fodor Bernadett
OTP
11773322-02825940

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: HOSTINGER, UAB
Cím: Jonavos str. 60C, 44192 Kaunas, Litvánia
Telefon: +37064503378
Email: domains@hostinger.com

II. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: http://bettimuhelye.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

III.  Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2022. május 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

IV. Vásárlás/regisztráció

1.      Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.      Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.      A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.      A weboldalon jelenleg csak regisztráció nélkül történő vásárlásra van lehetőség.

V. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre  

1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.  A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban (HUF) értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben az Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0Ft-os vagy 1Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldönthető, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

VI. Rendelés menete

1.  Egyedi rendelésre jelenleg a weboldalon keresztül nincs lehetőség. Mivel abban az esetben elengedhetetlen az egyeztetés, ezért abban az esetben üzenet formájában törtnénik a rendelés.

2. Vevő a weboldal megnyitását követően megkezdheti a vásárlást. Regisztrációra nincs szükség.

3.  Vevő kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket majd a darabszámát beállítja.

4. Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.  Amennyiben Vevő kosárba helyezte a megvásárolni kívánt termékeket, akkor a “kosár” gombra kattintva a kosár oldalon ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termékeket. A „törlés – X” ikonra kattintva soronként törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosítása esetén a frissítéshez a „kosár frissítése” gombra kattint a Vevő. A kosár tartalmának véglegesítéséhez a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattint.

6. Amennyiben a Vevő rendelkezik érvényes kuponnal a “kuponkód” mezőbe történő beírást követően a “Kupon beváltása” gombbal érvényesítheti azt.

7.   Vevő megadja a számlázási/szállítási adatait és kiválasztja a szállítási/fizetési módot.

8. Vevő a vásárlással kapcsolatos megerősítések elfogadását (megfelelő jelölőnégyzetek kipipálását) követően a “Megrendelés elküldése” (bankkártyás fizetés esetén “Fizetés PayPallall vagy Barionnal ”) gombra kattintva véglegesíti a rendelést, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban a “Rendelés jegyzetek” mezőbe írva.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

9.     Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

10.  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag nem tartalmazza, annak elküldése elektronikus úton történik a megadott e-mail címre (e-számla).

11.  Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár/postás előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

12.  Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg a vásárlás során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

VII.  Megrendelések feldolgozása

1.   A megrendelések feldolgozása általában 1-2 munkanapon belül megtörténik.

2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt írásban vagy telefonon 72 órán belül tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az ismertetők, leírások előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Különösen abban az esetben, ha Vevő a megrendelési összeget átutalás formájában kívánja kiegyenlíteni, de erre a megrendelést követő 72 órán belül nem került sor. Részben történő teljesítés kizárólag Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

VIII. Ellátás joga

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 •  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 •  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 •  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 •  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 •  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

IX.  Jótállás

Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek esetén Cégünk nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben Cégünk végzi), napjával kezdődik. Az éven túli jótállással kapcsolatos ügyekben, kérjük, forduljon a gyártóhoz!

Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?

A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás hatálya alá eső, rögzített bekötésű, illetőleg 10 kg-nál nehezebb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén szükséges megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetési helyen nem elvégezhető, a le- és felszerelésről, továbbá az el- és visszaszállításról a javítószolgálat gondoskodik.

Cégünk vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta (1 év) után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellék szavatosságon alapuló) jogainak fennállását.

X. Panaszkezelés

A Fogyasztó a terméket, illetőleg a vállalkozás tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségen juttathatja el hozzánk:

bettimuhelye@gmail.com

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti a panaszát. A panasz vonatkozhat a vállalkozás részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén vállalkozásunk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Szállítás

 1. Foxpost csomagautomatába 1200Ft
 2. Packeta Z-boxba/átvevőhelyre 1290Ft
 3. MPL Postán maradó 990Ft szállítási díj + 1300Ft kezelési költség
 4. MPL PostaPont 990Ft szállítási díj + 1300Ft kezelési költség
 5. MPL Csomagautomatába 990Ft szállítási díj + 500Ft kezelési költség
 6. Házhozszállítás 1990Ft szállítási díj + 300Ft kezelési költség